Tasarım merkezi

Kurulum Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı

Başlayın Şimdi iletişime geç

Tasarım Merkezi

tasarım merkezi

Univation Tasarım Merkezi kurulumunu gerçekleştirsin. Siz Başımıza icat Çıkartın.

Tasarım Merkezi Nedir?

Tasarım Merkezleri Tasarım Merkezlerini; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde Tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden, yeterli Tasarım birikimi ve yeteneği olan birimler...

Hakkımızda

Univation, Bursa ve İstanbul ofisleriyle, Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine hizmet veren profesyonel bir inovasyon danışmanlığı şirketidir. Univation, firmalarda, üniversitlerde ve sivil toplum kuruluşlarında inovatif bakış açısı kazandıran eğitimler, AR-GE ve Tasarım merkezi kurma ve yapılandırma hizmeti, mevcut AR-GE ve Tasarım merkezlerine moderatörlük etme hizmeti, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kuruluşların AR-GE destek programlarına proje hazırlama ve danışmanlık verme hizmeti, Ekonomi Bakanlığı marka destek ve Turquality süreçlerinde danışmanlık hizmeti gibi ürünlerini müşterileri ile paylaşmaktadır.

İnovasyon, her alanda yapılabilmektedir. İnovasyonun hangi alanlarda nasıl yapılacağı konusunda Univation, firmalara katma değer üretmektedir. İnovatif bakış açısı kazandırma eğitimleri ve çalıştayları ile Univation, firmaları geleceğe taşımakta önemli bir rol üstlenmiştir.

 

Pek çok firma AR-GE birimlerine sahiptir. Ancak bu birimler firma içerisinde öz sermaye ile ciddi bütçelere sahip olamadan kaybolmaktadırlar. Univation, firmaların AR-GE birimlerini devlet destekli AR-GE merkezlerine dönüştürmekte ve AR-GE merkezlerinin de idamesinde can damarı olan, finansal entegrasyon, teknik danışmanlık ve sınai mülkiyet sistemleri gibi konularda moderatörlük yapmaktadır.

 

Univation, TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE hibeleri gibi projelerde, firmalara üst seviyede bir hibe almalarını sağlamakta, ayrıca daha önemlisi sürdürülebilir bir proje sistemi kurulmasında öncülük etmektedir.

 

Univation, fikri ve sınai haklar konusunda Türkiye’nin sektör lideri kuruluşu olan Bilen Patent A.Ş. ile entegre olmuş bir yapıya sahiptir. Bilen Patent’ten aldığı güç ile projelere patent vekili gözü ile bakmakta ve AR-GE patent entegrasyonunu devlet destekleri ile birleştiren Türkiye’deki ilk örneği teşkil etmektedir.

Arge ve Tasarım Merkezleri Hızla Artıyor

unıvatıon bilen patent

Son haberler