İnovasyon, her alanda yapılabilmektedir. İnovasyonun hangi alanlarda nasıl yapılacağı konusunda Univation, firmalara katma değer üretmektedir. İnovatif bakış açısı kazandırma eğitimleri ve çalıştayları ile Univation, firmaları geleceğe taşımakta önemli bir rol üstlenmiştir.

 

Pek çok firma AR-GE birimlerine sahiptir. Ancak bu birimler firma içerisinde öz sermaye ile ciddi bütçelere sahip olamadan kaybolmaktadırlar. Univation, firmaların AR-GE birimlerini devlet destekli AR-GE merkezlerine dönüştürmekte ve AR-GE merkezlerinin de idamesinde can damarı olan, finansal entegrasyon, teknik danışmanlık ve sınai mülkiyet sistemleri gibi konularda moderatörlük yapmaktadır.

 

Univation, TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE hibeleri gibi projelerde, firmalara üst seviyede bir hibe almalarını sağlamakta, ayrıca daha önemlisi sürdürülebilir bir proje sistemi kurulmasında öncülük etmektedir.

 

Univation, fikri ve sınai haklar konusunda Türkiye’nin sektör lideri kuruluşu olan Bilen Patent A.Ş. ile entegre olmuş bir yapıya sahiptir. Bilen Patent’ten aldığı güç ile projelere patent vekili gözü ile bakmakta ve AR-GE patent entegrasyonunu devlet destekleri ile birleştiren Türkiye’deki ilk örneği teşkil etmektedir.